Deniz Van Gennip Türkiye Turkey Solo Performansı / Performance Porselen Ten/Porcelain Skin 30 HaziranJune 21.00 -Koreografi/ Choreography: Deniz Van Gennip 7 dk/min -Müzik/Music: Joris van Gennip Porselen materyali ve ten üzerinden ayrılmayı anlatıyor. Kırılgan ve elastik olan üzerine yerleşen duyguları ve hareketi video ve performans ile aktarmayı amaçlıyor. Describes separation from porcelain material and skin. It aims to convey the emotions and movement that settles on the fragile and elastic with video and performance.