Halil İbrahim Aygün Türkiye / Turkey

“not quite my tempo” “

 

2014, Damien Chazelle yapımı “Whiplash” filminden esinlenilerek oluşturulan eser, bireyin üzerindeki baskıyı alaycı bir biçimde ele almaktadır. Eser sahne üzerindeki sanatçının seyirci, koreograf(i), prodüksiyon gibi unsurlardan bağımsız nasıl şekillenebileceğini, bu unsunlar ile olan ilişkisini eleştirel bir tavırla ele alırken, seyirci, koreograf(i) ve prodüksiyon üçgeninin birey ile olan kaçınılmaz ilişkisinin araştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. Bireyin istekleri ve içgüdülerinin ön plana çıkarıldığı bu eser, belirli koreografik düzenlerin yanında, sabit ve esnek skorlar ile doğaçlamalara da yer vermektedir. Eser bir çark gibi kendini bir önceki versiyonundan ileriye götüren canlı bir devinime sahiptir.

 

//

 

The piece is inspired by Damien Chazelle’s  ‘Whiplash’ and deridingly discussing the pressure on an individual. The piece is approaching critically to the relations among the artist and stage, audience, choreography and production. During the performance, it is questioning how an artist shapes themself independently from these elements. It is created as a result of the relation among the individual and the triangle of audience, choreogaphy and production. This piece which makes an individuals desires and instincts come into prominence, includes impovisations with stable and flexible scores. Like a wheel, the piece has a vivid mobility which is furthering itself  from it’s previous version.

 

 

Solo Performansı / Performance

Halil İbrahim Aygün

Türkiye / Turkey

Not quite my tempo / 5’

Koreograf / Choreograph: Halil İbrahim Aygün

18-20 Eylül September 2020