Laurence Yadi İsviçre Switzerland Solo Performansı / Performance Bugün/Today 28 HaziranJune 21.00 -Koreografi/ Choreography: Laurence Yadi, Nicolas Cantillon 15 dk/min -Müzik/Music: Maurice Louca Dans etmek, vücudu bir iletişim aracı yapmaktır; bir insan ve canlı madde olarak seçmektir, bir vücut da aynı zamanda psikolojik ve yapısaldır. Laurence ve Nicolas Cantillon “Bugün” adlı yeni yaratımlarında vücudun birbiriyle son derece bağlantılı iki boyutunu ortaya koymak istiyorlar. Bu dans bir tür eleştirel farkındalığı ifade ediyor. To dance is to make the body a medium of communication; is to choose it as a human and vibrant matter, a body simultaneously psychologic and organic. For this new creation named “Today” Laurence and Cantillon wish to bring into existence two extremely interlinked dimensions of the body. This dance expresses some kind of critical awareness.