Miriam Engel İsrail / Israel

(Başarı odaklı, mükemmeliyetçi, dağınık dünyasına içten bir bakış insan, bir kadın. /Sanatçının başarı odaklı, mükemmeliyetçi ama bir o kadar da dağınık dünyasına içten bir göz atış: Bir insan. Bir kadın.

 

Hayattan bir kesit. Bir ağıt, döngüye girmiş kutlamalar ya da bir yeniden keşfediş. Nostalji ya da geçmişin yanılsaması.

 

AWake disiplinlerarası bir dans, beden virtüözlüğü, vokal, metin ve şiir performansıdır.

 

Su elementinin akışkan ritmi ve gündelik hayatın durağan işleyişi içinden Uyanış insan ruhuna bir ayna tutar.

 

Eser zaman makinesi işlevi gören metaforik bir ayna aracılığıyla, bir kadın ve öz benliği arasındaki dürüst bir sohbet arayışına farklı yaklaşımları imgeler. Tutarlılık ve dengesizliğin eşiğinde olma arasında bir döngüye girer, bu kaygan zeminde adım adım kaosa sürüklenir.

 

Tüm zamanların klasik ve kanon müzik bestelerini uyarlayarak ve yorumlayarak AWake bizi gençliğe bir ağıt ya da gençliğin ebedi devamlılığının bir kutlaması arasında yuvarlanan ölümsüzlükle yüzleştirir.

 

Eser hem seyircileri hem de sanatçıyı renkli bir yolculuğa çıkararak bir arınma deneyimi yaşatır. Kaçınılmaz sonuyla yüzleşmeye doğru günün… ya da hayatın kendisinin… )

 

 

 

A sincere glimpse into the private world of a careerist, perfectionist, disorganized, human. Woman.

 

A moment in life. An inventory or a song of mourning, an anniversary or a wake. Nostalgia or disillusionment.

 

AWake is an intimate, interactive multidisciplinary creation of dance and body virtuosity, vocal, text and poetry performance.

 

Through the element WATER and a rhythmus of daily rituals AWake creates a mirror of the soul, or a fortune teller’s crystal ball. It is changing point of views through a metaphoric looking glass as a time travel vehicle, seeking a moment of honest conversation - one woman to one self. Deliberating between normality and verge of insanity, sliding a slippery slope into chaos.

 

By adapting and interpreting classical, canonical musical compositions of all times AWake confronts the concept of immortality, rolling between becoming a requiem for youth, or a celebration of their eternity and perpetuation.

 

AWake performed across Israel, the U.S. and Bulgaria. The creation brings the audience and performer through a colorful journey into a shared catharsis. To the confrontation of the inevitable end.

 

Of the day.

 

Or life itself.

 

 

Solo Performansı / Performance

Miriam Engel

İsrail / Israel

A Wake / Uyanış

Koreograf / Choreograph: Miriam Engel

18-20 Eylül September 2020

 

İsrail Büyükelçiliği Katkılarıyla / With the kind support of the Embassy of Israel in Ankara.

 

 

(1983’de Kudüs’te doğan İsrailli koreograf ve performans sanatçısı Miriam Engel, Almanya ve Bulgaristan’da yenilikçi çalışmalar yapan dansçı Dora Mushanova’nın torunudur. 20 yaşından itibaren baş performansçı ve yaratıcı ortak olarak çeşitli firma ve projelerde deneyim kazandı. 2008’den beri koreograflık yapıyor. 2011’de Kudüs’te Angela Dans Şirketi’ni kurdu. Repertuvarını ve kendine özgü teknik yaklaşımını öğretmek üzere bir çok ülkeye konuk sanatçı olarak davet edilmektedir. Konuk edildiği yerler arasında De-Paul Üniversitesi (Chicago), Ballet Arabesque ( Bulgaristan) ve SADC (Berkeley, California) bulunuyor. Kudüs’te gerçekleştirilen Mazya Dans Festivali’nin sanat direktörlüğü ve küratörlüğünü üstlenmektedir.

 

Engel, Amerika-İsrail Kültür Derneği’nin profesyonel dansçılar için verdiği Sharett ödülü sahibidir.)

 

 

 

Born 1983 in Jerusalem, Israeli choreographer and performing artist Miriam Engel is a granddaughter of pioneer dance artist Dora Mushanova, an avant-garde dance innovator in Germany and Bulgaria. From the age of 20, Miriam danced in various companies and projects in Israel and Europe, accumulating experience both as a strong leading performer and a creative artistic collaborator. Miriam Engel has been choreographing dance works since 2008 and in 2011, she founded Angela Dance Co. Jerusalem.

 

Miriam is invited around the world as a guest artist to choreograph, lecture and teach her repertoire and unique technique approach. Among hosts: De-Paul University (Chicago), Ballet Arabesque (Bulgaria), SADC (Berkeley, California). She is Artistic director and curator of ‘Mazya Dance’ festival, Jerusalem.

 

Engel is awarded Sharett, America-Israel Cultural Foundation prize for professional dancers.